Skip to content

SAMVÆRSTVISTERSager om forældremyndighed, tvister og Børns trivsel

Forældremyndighedssager kan løses med en dygtig advokat og en erfaren privatdetektiv

Når vi bliver hyret i sager om samvær og forældremyndig, så foregår det ofte i tæt samarbejde med klientens advokat. Det er advokaten der tilrettelægger og fører sagen, hvor vi som privatdetektiverindhenter den nødvendige dokumentation som understøttende bevismateriale i sagen. Hos Lehmann & Nobel har vi den ekspertise der skal til, både i samarbejdet med advokaten og indsamling af de afgørende beviser.

Vælg en god advokat – Det betaler sig

Lad det være sagt med det samme, ikke alle advokater er fantastiske per definition. Selvom beviser og omstændigheder taler til din fordel, så kræver det stadig en erfaren og dygtig advokat, at vinde en forældremyndighedssag. Vi anbefaler, at du vælger en advokat med speciale i sager om forældremyndighed med en positiv sags historik. Spørg gerne hvilke lignende sager advokaten har haft succes med for nyligt.

Giv dig selv og din advokat et betydeligt forspring

Det kan være noget af en udfordring, at opnå den samværsordning der er bedst for dit barn. Når først sagen føres i retten, er der mange følelser på spil. Sandheder bøjes og beviser kan være svære at fremføre. I sager hvor påstand mod påstand er dommerens eneste vurderingsgrundlag, ender det ofte med status quo eller kompromiser der kan være svære at acceptere. Når en klient eller en klients advokat hyrer os, er det fordi vi kan fremskaffe de afgørende beviser der kan tippe sagen i den rigtige retning.

Læs mere om hvordan vi overvåger på siden diskret overvågning.

Jeg vil bare have vished og ro i sindet

Nogle gange handler det “blot” om tryghed og ro i maven – Hvordan har mit barn det, når den anden forælder eller værge har ansvar for samværet. Det kan hurtigt virke påtrængende og upassende, hvis man selv er for overvågende i den andens samværsperioder. Diskret overvågning er en af vores kerneydelser og vi kan ubemærket dokumentere dit barn eller børns trivsel. Skal den anden forælder eller værge på en tur med dit barn, som du ikke er trygt ved, så kan vi diskret overvåge samværet på turen og løbende tilbagesende oplysninger om det aktuelle forløb. Vi skygger i både ind og udlandet.