Priser der er til at forstå

Effektive resultater til lavt udgiftsniveau.

Kontakt os for en uforpligtende snak om din sag. Indledende konsultation er gratis, fortrolig og uforpligtende.

Vælger du efterfølgende at starte sagen op, opkræver vi et opstartsgebyr på 3.000 kr. Betalingen dækker sagsforberedelse, kommunikation og afrapportering. Beløbet dækker også de første 2 timers opklaringsarbejde uanset om det er feltarbejde eller skrivebordsarbejde. Er der behov for yderligere timer, så afregnes der til nedenstående tillægstimer.

Priser & betingelser

Opstartsgebyr – engangsbetaling
Beløbet inkluderer 2 timers arbejde samt forberedelse, kommunikation og afrapportering.
3.000 DKK
Tillægstimer – mandag til fredag750 DKK
Tillægstimer – lørdag, søndag og helligdage850 DKK
Nat tillægInkluderet
KørselInkluderet
Broafgifter, entré, p-afgifter o.lKost pris
Internationale opgaverKontakt os
* Alle priser er opgivet inkl. moms.

Hastetillæg: Opgaver der skal opstartes indenfor 24 timer tillægges et hastegebyr på 1.500 kr.

Betalingsmetoder: Du kan betale ved at overfører til vores konto i Nordea, via MobilePay eller kontant ved fremmøde.

Betalingsfrist: Opstartsgebyret skal forudbetales og være os i hænde senest 48 timer før planlagt opstart, dog ikke ved hastesager. Yderligere forbrug, skal være betalt senest 8 dage efter opgavens afslutning.

Aflysning: Aflyses en opgave inden 24 timer før aftalt opstart, så returneres det fulde beløb til din konto inden for 5 arbejdsdage. Aflyses en opgave med mindre end 24 timer før aftalt opstart, forfalder opstartsgebyret.

Budgetkontrol

Der er ingen økonomiske overraskelser. Du er sikret fuld indsigt i forbrug af timer og de omkostninger forbruget medfører. Ønskes løbende budgetkontrol, så underetter vi undervejs på SMS, e-mail eller telefon. Igangværende opgaver kan naturligvis afbrydes når som helst du måtte ønske det.

Sådan kommer vi i gang…

God forberedelse giver gode resultater, derfor beder vi dig om alle relevante oplysninger i sagen, så de privatdetektiver der matches til opgaven, kan planlægge fremgangsmåde, diskretionsniveau og hvilke succeskriterier der er i fokus. Inden opstart afgører du selv hvordan og hvor ofte du ønsker, at blive underrettet mens opgaven udførers.

Ekstraordinære ydelser

GPS sporing af køretøjer

Med Vores sporingsservice får du live tracking 24 timer i døgnet og kørselshistorik der nøjagtigt viser hvor der parkeres, hvad tid og hvor længe.

 

Leje: 3.500 kr. /uge.
Montering/afmontering 1.000 kr.
Depositum: 1.500 kr. (tilbagebetales når udstyret er afmonteret)

IT Efterforskning

Professionel rekonstruktion af slettede data fra computere, mobiltelefoner og USB diske. Vi genskaber slettede billeder, videoer, dokumenter, e-mails, beskeder og internet historik.

 

Priser fra 5.500 kr.

Akut videoovervågning & områdesikring

Akut videoovervågning af sårbare områder som butik med alarm nedbrud, havarerede køretøj på øde område, mistanke om hærværk o.l. Kræver ingen ekstern strøm, internet eller anden kabling. Kan bestilles med få timers varsel. Ved alarm kan vagtkørsel tilkøbes. Tilbydes kun i Københavnsområdet.

Pris pr. kamera inklusiv opsætning og nedtagning: 2.700 /døgn
Pris for udkørsel ved alarm: 950 kr.
Depositum pr. kamera: 2.500 kr. (tilbagebetales når udstyret er afhentet)

Narko og alkoholtest

Vi udfører omfattende screeningsanalyser til øjeblikkelig påvisning af narkotika og alkohol. Ved behov for juridisk dokumentation tilbyder vi konfirmatorisk laboratorie analyser. Nako påvises ved urinprøve og alkohol ved blæsetest. Kontakt os for mere information.

 

Pris for udkørende service i Københavnsområdet: 2.500 kr.
Kontakt os for pris ved test af flere personer.

Sæd & sekret DNA test

I samarbejde med anerkendt DNA laboratorie, tilbyder vi diskret klinisk DNA test af sæd og vaginalt sekret fundet på undertøj, lagner eller lign. Send materialet til os sammen med en spytprøve og få svar på om pletten og spytprøven kommer fra samme person og hvilke køn der er tilstede i pletten.

 

Priser fra 5.500 kr.

Bevissikring og analysering af fingeraftryk

Vi tilbyder professionel fingeraftryksanalyse som udelukkelsesmetode i private sager hvor opklaringen skal holdes privat og diskret. Kontakt os for yderligere oplysninger.

 

Priser fra 7.500 kr.

Bestil et uforpligtende tilbud

Efterforskningsopgaver kan være meget forskellige og det kan derfor være svært at rumme alt under en pris. Eksempelvis, vil længerevarende opgaver give nedslag i prisen, mens skygning der kræver entrebillet eller overnatning, vil medføre tillægsudgifter. Har du en opgave der kræver særlig efterforskning af en privatdetektiv, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.