Priser der er til at forstå

Hos Lehmann & Nobel får du de bedste resultater i branchen til et udgiftsniveau så lavt, at kun få konkurrenter kan følge med

Når du kontakter os første gang, tager vi indledningsvis en snak om dine behov og hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Er din sag kompleks, kan det muligvis være nødvendigt, at foretage en kort forundersøgelse. Den indledende konsultation og forundersøgelse er gratis og helt uforpligtende.

Vælger du efterfølgende at starte sagen op, vil vi bede dig indbetale et opstartsgebyr på 3.000 kr. Betalingen dækker vores forberedelse, kommunikation, teknisk udstyr og afrapportering. Beløbet dækker også de første 2 timers detektivarbejde. Er der behov for yderligere timer, så afregnes de efterfølgende til nedenstående tariffer.

Sådan kommer vi i gang…

God forberedelse giver gode resultater, derfor beder vi dig om alle relevante oplysninger i sagen, så de privatdetektiver der matches til opgaven, kan planlægge den bedste fremgangsmåde, rette diskretionsniveau og hvilke succeskriterier der er fokus på. Herefter er det vores tur til, at vise hvad vi er gode til. Før opstart, vælger du selv hvordan og hvor ofte du ønsker, at blive opdateret mens opgaven udførers.

Budgetkontrol

Der er ingen økonomiske overraskelser. Du er sikret fuld indsigt i forbrug af timer og de omkostninger forbruget medfører. Med løbende budgetkontrol, har du mulighed for at styre slagets gang time for time. Vi underetter undervejs på SMS, e-mail eller telefon.

Tariffer & vilkår

Opstartsgebyr – engangsbetaling
Inklusiv 2 timers arbejde

Dækker også forberedelse, udstyr, løbende kommunikation og dokumentationsmateriale
3.000 DKK
Timepris – mandag til lørdag750 DKK
Timepris – søndag, helligdage950 DKK
Nat tillæg0 DKK
Broafgifter, entré, p-afgifter o.lKost pris
Internationale opgaverKontakt os
* Alle priser er opgivet inkl. moms.

Betalingsfrist: Opstartsgebyret skal forudbetales og være os i hænde senest 48 timer før planlagt opstart. Efterfølgende faktura, skal være betalt senest 10 dage efter sagens afslutning.

Aflysning: Aflyser du en opgave tidligere end 24 timer før aftalt opstart, så returneres det fulde beløb til din konto inden for 5 arbejdsdage. Ved aflysning senere end 24 timer før aftalt opstart, forfalder opstartsgebyret.

Betalingsmetoder: Du kan betale ved at overfører til vores konto i Nordea, via MobilePay eller kontant ved fremmøde.

Ekstraordinære ydelser

GPS sporing af køretøjer

Med Vores sporingsservice får du live tracking 24 timer i døgnet og kørselshistorik der nøjagtigt viser hvor der parkeres, hvad tid og hvor længe.

 

Leje: 2.500 kr/uge.
Montering/afmontering 1.000 kr.
Depositum: 1.500 kr.

IT Efterforskning

Professionel rekonstruktion af slettede data fra computere, mobiltelefoner og USB diske. Vi genskaber slettede billeder, videoer, dokumenter, e-mails, beskeder og internet historik.

 

Priser fra 5.500 kr.

Akut videoovervågning & parameter sikring

Vi tilbyder akut videoovervågning af sårbare områder som ex. butikker, byggepladser, sættevogne m.v. Overvågningen kan opsættes hurtigt og kræver ingen ekstern strøm eller anden kabling. Ved uautorizeret adgang kan en døgnvagten være fremme inde for kort tid. Kræver ingen abonnement og kan bestilles med kort varsel. Tilbydes kun i Stor København.

Kontakt os for pris.

Narkotest

Vi udfører omfattende screeningsanalyser til øjeblikkelig påvisning af narkotika i spyt og urin. Til juridisk brug tilbyder vi konfirmatorisk laboratorie analyse. Kontakt os for fuld indsigt  i test udvalg, krydsreaktioner og sporingstider. Vi udfører tests fra 1 – 50 personer.

 

Priser fra: 2.500 kr.

Sæd & sekret analyse

Har du fundet pletter på lagen, undertøj eller lignende der ikke virker bekendt, så kan vi analysere  om pletten stammer fra sæd eller vaginal sekret. Vi arbejder med flere forskellige test metoder, kontakt os for en snak om mulighederne.

 

Priser fra: 2.200 kr.

Sæd & sekret DNA test

I samarbejde med et af Europas mest anerkendte DNA laboratorier, tilbyder vi klinisk DNA test af sæd og vaginalt sekret fundet på undertøj, lagner eller lign. Send materialet til os sammen med en spytprøve og få svar på om pletten og spytprøven kommer fra samme person.

 

Priser fra 4.500 kr.

Bevissikring og analysering af fingeraftryk

Vi kan indsamle og sikre fingeraftryk til videre bevisføring i sager hvor politiet ikke har ressourcer til, at sikre sporene rettidigt. Vi tilbyder også fingeraftryks analyse som udelukkelsesmetode i private sager hvor opklaringen skal holdes privat og diskret.

 

Priser fra 9.500 kr.

Bestil et uforpligtende tilbud

Efterforskningsopgaver kan være meget forskellige og det kan derfor være svært at rumme alt under en pris. Eksempelvis, vil længerevarende opgaver give nedslag i prisen, mens skygning der kræver entrebillet eller overnatning, vil medføre tillægsudgifter. Har du en opgave der kræver særlig efterforskning af en privatdetektiv, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.