Opsporing af personer og værdier

Vi skaber kontakt til forsvundne debitorer, partnere og bortgemte værdier? Vores privatdetektiver kan opspore fysisk og digitalt i både ind og udlandet.

Det kan være svært, at nå i mål med sine krav, hvis debitor og værdier er forsvundet ud i den blå luft. Hos Lehmann & Nobel har vi stor erfaring med opsporing af debitorer og hengemte værdier. Opsporing kan udføres diskret eller opsøgende med henblik på juridiske overleveringer eller sikring af værdier. Vi operer i både ind og udland.

Digitale sporhunde

Opsporing af skyldnere der bevidst gemmer sig fra sine kreditorer, kræver de rette værktøjer. Derfor har vi udviklet vores egen OSINT platform (Opensource Intelligence) til dybdeborende research i åbne databaser, fora, sociale medier, offentlige arkiver og deep-web data. Det er i dag praktisk talt umuligt, ikke at efterlade sig digitale spor på nettet, både i sociale og erhvervsmæssige sammenhænge, bag de fleste digitale aftryk gemmer sig spor, som vi kan analysere og bruge til, at stykke et billede sammen af en specifik persons whereabouts, relationer og mulige opholdssteder.