Lehmann & Nobel

Helheds orienteret og pålidelig partner med mange års erfaring

Vi er pålidelige

Lad os være ærlige og tale lige ud af posen. Som privatdetektiver høre en del af vores ydelser til, i hvad man kan betegne som gråzonen, ikke at det vi gør er noget ulovligt, men det arbejde vi udfører skal som ofte forgå ubemærket og forblive usagt i al evighed. For mange privatpersoner og virksomheder kan det være en penibel affærer hvis det kommer frem, at en privatdetektiv har være på banen. Selvom det forholder sig anderledes i lande som eksempelvis USA, Frankrig og Spanien, hvor viden indhentet af detektiver er mere anerkendt, så er branchen i Danmark stadig relativ nyopstået, u-licenseret og generelt almen ukendt.

Der er selvfølgelig sager der afviger, men for de fleste klienter, har fuld fortrolighed og diskretion en overordentlig stor betydning. Hos Lehmann & Nobel vil vi gerne være en pålidelig partner, der tager vores klienters situation alvorlig, så når vi lover dig vores fulde fortrolighed og diskretion, så mener vi det!

Vi er helhedsorienteret

Vi har ingen færdigpakkede produkter på hylderne. Vores ydelser starter med noget så enkelt, som et blankt stykke papir og en god dialog. Selvom mange sager kan tematiseres i forskellige kategorier, så har hver enkel historie sine egne nuancer og det er ofte detaljerne der leder til de bedste resultater. Desto mere vi forstår, desto mere kan vi udnytte vores erfaring. Derfor arbejder vi hos Lehmann & Nobel med en helhedsorienteret tilgang, fordi du som kunde ganske enkelt får en bedre ydelse.

Vi er et dedikeret team

Vi er 14 høje, lave, unge, ældre og ikke mindst dedikerede agenter. Til dagligt leverer vi resultater til både danske og internationale klienter. Hos os er du garanteret de rette kompetencer og personligheder til de rette opgaver. Vi har forskellige erhvervsmæssige baggrunde fra eksempelvis militæret, kriminalpolitiet, socialrådgivningen m.f. Flere agenter har overbygget med relevante kurser inden for konflikthåndtering, risikovurdering, anti-stalking, vip-kørsel og avanceret overvågning.

Agenternes navne fremgår ikke på siden, da vi beskæftiger os i en branche hvor sådanne oplysninger kan vanskeliggøre visse opgaver.

Om stifteren

Mit navn er Anders E. Hansen – Jeg er stifter og ledende efterforsker i detektivbureauet Lehmann & Nobel. Jeg har siden 1996 stiftet og drevet flere konsulentvirksomheder, hvor jeg for erhvervslivet, blandet andet har udviklet skræddersyede sikkerhedsprodukter, foretaget utallige baggrundsundersøgelser, ydet rådgivning i digital adfærd og opklaring af sikkerhedsbrud.

Derudover har jeg i en flerårig periode ydet pædagogisk arbejde som rollemodel for anbragte unge med særlige behov. Her har jeg blandet andet bistået i sager om mistrivsel og samværs tvister. Min IT tekniske baggrund, brancheerfaring og pædagogiske evner gør mig i stand til at bygge bro mellem avanceret overvågningsteknik og menneskelig adfærdsforståelse.

Erklæring om fortrolighed

1.1  Samtlige medarbejdere hos Lehmann & Nobel CVR 37931721, (herefter kaldet LENO) har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vores klienter, klientsager og øvrige forhold omkring klienterne.

1.2  Alle oplysninger modtaget fra vores klienter både personlige og i forbindelse med opgaver for klienten, er underlagt tavshedspligt, og alle oplysninger behandles i fuld fortrolighed.

1.3  Ved tavshedspligt forstås tillige, at medarbejderen ikke på nogen måde må omtale forhold vedrørende klienten, klientsager eller opklaringsarbejdet generelt, i påhør af uvedkommende både under og efter ansættelsen hos LENO.

1.4  Undertegnede virksomhed LENO erklærer hermed på tro og love, at samtlige LENO medarbejdere er indforståede med at have tavshedspligt og overholde denne vedrørende oplysninger erhvervet i relation til arbejdsopgaver hos LENO, herunder LENO’s klienter i almindelighed, klienters erhvervsvirke, personlige forhold, sager for klienter og lignende oplysninger der kan belaste klienten.