Skip to content

Om privatdetektivbureauet Lehmann & Nobel

Lehmann & Nobel er et bureau af privatdetektiver i København der med solid erfaring og motivation leverer ekstraordinær indsigt og opklaring til danske og internationale klienter. Vi bestræbelser os på exceptionel service og fortræffelige resultater, så vi kan overgå enhver forventning.

Vi er din pålidelige videns partner

Lad os være ærlige og tale lige ud af posen. Som privatdetektiver høre en del af vores ydelser til i gråzonen, ikke at det vi gør er ulovligt, men vi bevæger os lovgivningsmæssigt i et grænseland med krav om konstant situationsvurdering. Det er vores ansvar, at indsamle viden til vores klienter på lovformelig vis og det er et ansvar vi lever op til.

Ligeledes stiller vores klienter ofte krav om, at arbejde vi udfører skal gå ubemærket hen og forblive usagt. Det kan for nogle klienter være en belastende affærer hvis det kommer frem, at en privatdetektiv har være på banen. Der er selvfølgelig sager der afviger, men for de fleste klienter, har fuld fortrolighed og diskretion en overordentlig stor betydning. Hos Lehmann & Nobel vil vi gerne være en pålidelig partner, der tager vores klienters situation alvorlig, så når vi lover fuld fortrolighed og diskretion, så mener vi det!

Vi elsker de små detaljer

Vi har ingen færdigpakkede produkter på hylderne. Vores ydelser starter med noget så enkelt, som en god dialog. Selvom mange sager kan tematiseres i forskellige kategorier, så har hver eneste historie sine egne nuancer og det er ofte de små detaljer der leder til de store resultater. Desto mere vi forstår, desto mere kan vi udnytte vores erfaring. Derfor arbejder vi hos Lehmann & Nobel med en helhedsorienteret tilgang, fordi du som kunde ganske enkelt får et bedre resultat.

Vi er et alsidigt team

Vi er 14 høje, lave, unge, ældre og ikke mindst dedikerede agenter. Til dagligt leverer vi resultater til både danske og internationale klienter. Hos os er du garanteret de rette kompetencer og personligheder til de rette opgaver. Vi har forskellige erhvervsmæssige baggrunde fra eksempelvis militæret, kriminalpolitiet, socialrådgivningen m.f. Flere agenter har overbygget med relevante kurser inden for konflikthåndtering, risikovurdering, anti-stalking, vip-kørsel og avanceret overvågning.

AGENTERNES NAVNE FREMGÅR IKKE PÅ SIDEN, DA SÅDANNE OPLYSNINGER KAN VANSKELIGGØRE VISSE OPGAVER.

Stifteren

Mit navn er Anders E. Hansen – Jeg er stifter og ledende efterforsker i detektivbureauet Lehmann & Nobel. Jeg har en IT baggrund og siden 1996 har jeg drevet flere konsulentvirksomheder, hvor jeg for erhvervslivet, blandet andet har udviklet IT sikkerhedsprodukter, foretaget utallige baggrundsundersøgelser, ydet rådgivning i digital adfærd og opklaring af sikkerhedsbrud.

Derudover har jeg i en flerårig periode ydet pædagogisk arbejde som rollemodel for anbragte unge med særlige behov. Her har jeg blandet andet bistået i sager om mistrivsel og samværs tvister. Min IT tekniske baggrund, brancheerfaring og pædagogiske evner gør mig i stand til at bygge bro mellem avanceret overvågningsteknik og menneskelig adfærdsforståelse.

Erklæring om fortrolighed

1.1  Samtlige medarbejdere hos Lehmann & Nobel CVR 37931721, (herefter kaldet LENO) har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vores klienter, klientsager og øvrige forhold omkring klienterne.

1.2  Alle oplysninger modtaget fra klienter både personlige og i forbindelse med opgaver for klienter, er underlagt tavshedspligt, og alle oplysninger behandles i fuld fortrolighed.

1.3  Ved tavshedspligt forstås tillige, at medarbejdere ikke omtaler forhold vedrørende klienter, klientsager eller opklaringsarbejdet generelt, i påhør af uvedkommende både under og efter ansættelsen hos LENO.

1.4  Undertegnede virksomhed LENO erklærer hermed på tro og love, at samtlige LENO medarbejdere er indforståede med at have tavshedspligt og overholde denne vedrørende oplysninger erhvervet i relation til arbejdsopgaver hos LENO, herunder LENO’s klienter i almindelighed, klienters erhvervsvirke, personlige forhold, sager for klienter og lignende oplysninger der kan lægge klienter til last.