Skip to content

Om privatdetektivbureauet Lehmann & Nobel

Lehmann & Nobel er et bureau af privatdetektiver i København der med solid erfaring og motivation leverer ekstraordinær indsigt og opklaring til danske og internationale klienter. Vi bestræbelser os på exceptionel service og fortræffelige resultater, så vi kan overgå enhver forventning.

Vi elsker de små detaljer

Vi har ingen færdigpakkede produkter på hylderne. Vores ydelser starter med noget så enkelt, som en god dialog. Selvom mange sager kan tematiseres i forskellige kategorier, så har hver eneste historie sine egne nuancer og det er ofte de små detaljer der leder til de store resultater. Desto mere vi forstår, desto mere kan vi udnytte vores erfaring. Derfor arbejder vi hos Lehmann & Nobel med en helhedsorienteret tilgang, fordi du som kunde ganske enkelt får et bedre resultat.

Vi er et alsidigt team

Vi leverer resultater til både danske og internationale klienter. Hos os er du garanteret de rette kompetencer og personligheder til de rette opgaver. Vi har forskellige erhvervsmæssige baggrunde fra eksempelvis militæret, kriminalpolitiet, socialrådgivningen m.f. Flere agenter har overbygget med relevante kurser inden for konflikthåndtering, risikovurdering, anti-stalking, vip-kørsel og avanceret overvågning.

Erklæring om fortrolighed

1.1  Samtlige medarbejdere hos Lehmann & Nobel CVR 37931721, har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vores klienter, klientsager og øvrige forhold omkring klienterne.

1.2  Alle oplysninger modtaget fra klienter både personlige og i forbindelse med opgaver for klienter, er underlagt tavshedspligt, og alle oplysninger behandles i fuld fortrolighed.

1.3  Ved tavshedspligt forstås tillige, at medarbejdere ikke omtaler forhold vedrørende klienter, klientsager eller opklaringsarbejdet generelt, i påhør af uvedkommende både under og efter ansættelsen hos LENO.

1.4  Undertegnede virksomhed erklærer hermed på tro og love, at samtlige medarbejdere er indforståede med at have tavshedspligt og overholde denne vedrørende oplysninger erhvervet i relation til arbejdsopgaver hos Lehmann & Nobel, herunder, klienter i almindelighed, klienters erhvervsvirke, personlige forhold, sager for klienter og lignende oplysninger der kan lægge klienter til last.