Skip to content

Illoyale medarbejdere Opklaring af bedrageri, svindel og illoyalitet rettet mod vores klienter, deres bundlinje og virksomhedskultur

Har du mistanke til illoyale medarbejdere i din virksomhed?

Du bør af væsentlige årsager som arbejdsgiver reagerer hurtigt og beslutsomt når  illoyalitet registreres. Her er tre almindelige årsager til tillidsbrud hvor vores privatdetektiver hjælper virksomheder med at få rettet op på kulturen i virksomheden.

Tyveri fra arbejdspladsen

En YouGov-undersøgelse viser at hver fjerde person på et tidspunkt i deres arbejdsliv har hapset ting med hjem fra arbejdspladsen. Medtager man mørketal så er det givetvis endnu værre. Svind er altså noget man må lever med – givetvis også i din virksomhed, men hvor går grænsen? For det handler ikke nødvendigvis om, hvad medarbejderen lægger i tasken. Det handler om det brud, der sker på tilliden og de langsigtede konsekvenser af en medarbejderkultur, hvor det at stjæle selv dyre ting ikke opfattes som rigtig tyveri. Hos Lehmann og Nobel kan vi afdække omfanget af større og mindre tyverier fra arbejdspladsen.

Uberettiget fravær og sygdom

Medarbejdere har naturligvis ret til at være fraværende fra arbejdet ved sygdom. Men en langtidssygemelding bør ikke spenderes i poolen eller i klip klapper på vej til Mallorca. Generelt må dine medarbejdere ikke foretage sig noget der kan forhale deres sygdom.

Fagforeningen Det faglige Hus skriver “Vi ser desværre ofte sager, hvor en sygemeldt lønmodtager bliver bortvist, fordi arbejdsgiveren mener, at den sygemeldte har været lidt for aktiv under en sygemelding.” Hos Lehmann & Nobel kan vi dokumenterer og løfte bevisbyrden i sager hvor medarbejdere groft har misbrugt retten til sygefravær.

Overtrædelse af loyalitetspligten

Medarbejdere er forpligtede til at opføre sig loyalt over for deres arbejdsgivere, både på arbejdspladsen og i privatsfæren. Tilsidesættes denne forpligtelse, udgør det en misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Ligedes kan illoyalt sprogbrug over for sin arbejdsgiver betegnes som illoyal adfærd, der kan berettige til opsigelse.

Eksempler på overtrædelse af loyalitetpligten:

  • Uærlighed.
  • Negativ omtale af din virksomhed og ledelse.
  • Nedværdigende sprogbrug på arbejdspladsen.
  • Opstart af konkurrerende virksomhed under ansættelsen.
  • Forsøg på at få andre ansatte til at sige op.

professionel diskretion

Flere af vores erhvervskunder fortrækker at løse konflikter internt og uden for offenlighedens søgelys. En tilgang vi har fuld forståelse for.

Hos Lehmann & Nobel håndteres alle sager diskret og i fuld fortrolighed. Alle medarbejdere er ligeledes underlagt streng og livslang tavshedspligt.

Diskret og gnidningsfri opklaring af bedrageri, tyveri og illoyalitet på arbejdspladsen

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.

Internt tyveriTyveri på jobbet koster milliarder om året

Arbejdsret: Tyveri fra arbejdspladsen betragtes som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det er uden betydning, om der stjæles fra virksomheden, en kollegaer eller fra kunderne. Nogle ansatte betragter det ikke som rigtig tyveri, når f.eks. værktøj, lidt byggematerialer og en pose kaffe smugles hjem. Men det er tyveri! – og ikke tag-selv-fryns. 

Bevissikring: Er din virksomhed udsat for intern tyveri eller er præget af en medarbejderkultur hvor selvforvaltet fryns er stukket helt af, så kan vi diskret afdække omfang og omstændigheder så den dårlige udvikling bremses.

Uberettiget fraværLangvarig udeblivelse uden gyldigt grundlag

Arbejdsret: “En arbejdsgiver kan som udgangspunkt altid bortvise en medarbejder, hvis denne groft har misligholdt sit ansættelsesforhold, for eksempel ved at langvarig udeblive fra arbejdet uden gyldig grund. Der må dog altid foretages en konkret bedømmelse i den enkelte sag for at afgøre, om en bortvisning er berettiget eller ej”.

Bevissikring: Har du konkret mistanke til en illoyal medarbejder, så tilbyder vi afdækning og dokumentation af de faktiske forhold.

Illoyale medarbejdereAnsatte skal være loyale - ellers kan jobbet ryge!

Erhvervsjura: Det er ikke sikkert, at man som medarbejder er sønderligt glad for sit arbejde. Men uanset hvor tilfreds man er med sit job, chefen og vilkårene i øvrigt, så har man som medarbejder altid pligt til at være loyal over for sin arbejdsgiver. F.eks. slår Venstre Landsret fast, at illoyal adfærd på sociale medier kan være fyringsgrundlag.

Bevissikring: Illoyalitet kan findes i mange afskygninger, er din virksomhed plaget af illoyal opførsel, så kan vi indhente beviser, så du står stærkt i et efterfølgende retsopgør eller internt forlig.