Skip to content

Illoyale medarbejdere Opklaring af bedrageri, svindel og illoyalitet rettet mod vores klienter, deres bundlinje og virksomhedskultur

Har du mistanke til illoyale medarbejdere der f.eks. agerer illoyalt på sociale medier, har fingerne i kassen eller synes uberettiget fravær rimer på ekstra feriedage?

Du bør af væsentlige årsager som arbejdsgiver reagerer hurtigt og beslutsomt når internt tyveri og illoyalitet registreres. Her er tre almindelige årsager til tillidsbrud hvor vores privatdetektiver hjælper virksomheder med at løfte bevisbyrden.

Tyveri fra arbejdspladsen

En YouGov-undersøgelse viser at hver fjerde person på et tidspunkt i deres arbejdsliv har hapset ting med hjem fra arbejdspladsen. Medtager man mørketal så er det givetvis endnu værre. Svind er altså noget man må lever med – givetvis også i din virksomhed, men hvor går grænsen? For det handler ikke nødvendigvis om, hvad medarbejderen lægger i tasken. Det handler om det brud, der sker på tilliden og de langsigtede konsekvenser af en medarbejderkultur, hvor det at stjæle selv dyre ting ikke opfattes som rigtig tyveri.

Hos Lehmann og Nobel har vi stor erfaring med diskret bevissikring af større og mindre tyverier fra arbejdspladser. I mange tilfælde er konkrete beviser rigeligt til at få sagen lukket hurtigt, effektivt og uden konflikt.

Uberettiget fravær og sygdom

Medarbejdere har ret til at være fraværende fra arbejdet på grund af sygdom. Men som hovedregel kan sygedage ikke spenderes i poolen eller i klip klapper på vej til Mallorca. Generelt må dine medarbejdere ikke foretage sig noget der kan forhale deres sygdom.

Fagforeningen Det faglige Hus skriver “Vi ser desværre ofte sager, hvor en sygemeldt lønmodtager bliver bortvist, fordi arbejdsgiveren mener, at den sygemeldte har været lidt for aktiv under en sygemelding.” Hos Lehmann & Nobel ser vi ikke blot det samme, som Det Faglige Hus, vi er aktivt med til at dokumenterer og løfte bevisbyrden i sager hvor medarbejdere har misbrugt retten til sygefravær.

Overtrædelse af loyalitetspligten

Medarbejdere er forpligtede til at opføre sig loyalt over for deres arbejdsgivere, både på arbejdspladsen og i privatsfæren. Tilsidesættes denne forpligtelse, udgør det en misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Ligedes kan illoyalt sprogbrug over for sin arbejdsgiver betegnes som illoyal adfærd, der kan berettige til opsigelse.

Eksempler på overtrædelse af loyalitetpligten:

 • Uærlighed.
 • Negativ omtale af din virksomhed og ledelse.
 • Nedværdigende sprogbrug på arbejdspladsen.
 • Opstart af konkurrerende virksomhed under ansættelsen.
 • Forsøg på at få andre ansatte til at sige op.

Hent guiden

Godt at vide før bortvisning af medarbejder

Få indsigt i bortvisningsgrunde, bevisbyrde og dokumentations muligheder.

professionel diskretion

Flere af vores erhvervskunder fortrækker at løse konflikter internt og uden for offenlighedens søgelys. En tilgang vi har fuld forståelse for.

Hos Lehmann & Nobel håndteres alle sager diskret og i fuld fortrolighed. Alle medarbejdere er ligeledes underlagt streng og livslang tavshedspligt.

Diskret og gnidningsfri opklaring af bedrageri, tyveri og illoyalitet på arbejdspladsen

 • Diskret overvågning og skygning en eller flere personer
 • Diskret overvågning af arbejdsplads og materiel ude og inde.
 • Opsporing af vidner og Indhentning af vidneforklaringer
 • Monitorering og logning af adfærd på sociale medier og fora
 • Teknisk GPS sporing af udsatte lagervare og internt materiel
 • DNA-mærkning af udsat udstyr og inventar

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.

Internt tyveriTyveri på jobbet koster milliarder om året

Arbejdsret: Tyveri fra arbejdspladsen betragtes som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det er uden betydning, om der stjæles fra virksomheden, en kollegaer eller fra kunderne. Nogle ansatte betragter det ikke som rigtig tyveri, når f.eks. værktøj, lidt byggematerialer og en pose kaffe smugles hjem. Men det er tyveri! – og ikke tag-selv-fryns. 

Bevissikring: Er din virksomhed udsat for intern tyveri eller er præget af en medarbejderkultur hvor selvforvaltet fryns er stukket helt af, så kan vi diskret afdække hvem der er involveret og sikre beviserne, så den dårlige udvikling bremses.

Uberettiget fraværDe fleste bliver syge om fredagen og mandagen

Arbejdsret: “En arbejdsgiver kan som udgangspunkt altid bortvise en medarbejder, hvis denne groft har misligholdt sit ansættelsesforhold, for eksempel ved at udeblive fra arbejdet uden gyldig grund. Der må dog altid foretages en konkret bedømmelse i den enkelte sag for at afgøre, om en bortvisning er berettiget eller ej”.

Bevissikring: Har du konkret mistanke til en illoyal medarbejder, så tilbyder vi diskret overvågning og dokumentation af de faktiske forhold som understøttende bevismateriale til retsligt efterspil eller internt forlig.

Illoyale medarbejdereAnsatte skal være loyale - ellers kan jobbet ryge!

Erhvervsjura: Det er ikke sikkert, at man som medarbejder er sønderligt glad for sit arbejde. Men uanset hvor tilfreds man er med sit job, chefen og vilkårene i øvrigt, så har man som medarbejder altid pligt til at være loyal over for sin arbejdsgiver. F.eks. slår Venstre Landsret fast, at illoyal adfærd på sociale medier kan være fyringsgrundlag.

Bevissikring: Illoyalitet kan findes i mange afskygninger, er din virksomhed plaget af illoyal opførsel, så kan vi indhente beviser, så du står stærkt i et efterfølgende retsopgør eller internt forlig.