Fysisk penetrations test & on-site revidering

Test virksomhedens nuværende kontrol og sikkerhedsforanstaltninger og afdæk potentielle sårbarheder.

De fleste virksomheder forstår behovet for robust informations sikkerhed. Store summer bruges på IT infrastruktur, databeskyttelse og løbende vedligeholdelse. Et  af de områder der ofte overses er revidering og test af det fysiske sikkerhedsniveau.

Inden for IT sikkerhed, er penetrations test en almen metode anvendt til at afslører sårbarheder i kode, hardware og menneskelige rutiner.   Den samme metode kan anvendes i relation til virksomhedens fysiske sikkerhed.

Nøglekort, kameraer og portvagt signalerer, “her er der styr på sikkerheden…”. Tydelig sikkerhed er tryghedsskabende og skrammer impulsive tyveknægte væk, men for organiserede kriminelle kan det være en afgørende fordel i et planlagt angreb.

Fysisk penetrations test kombineret med en on-site sikkerheds revidering kan afdække præcis hvor effektiv den nuværende sikkerhedskontrol beskytter mod uautoriseret adgang. Ved on-site sikkerheds revidering, kommer vi ud og gennemgår de fysiske rammer, observerer og noterer eventuelle sårbarheder der potentielt kan udnyttes i forsøg på uautoriseret adgang. Ved en fysisk penetrations test vil virksomhedens nuværende kontrol og sikkerhedsforanstaltninger blive testet til det yderste. Et team af speciel konsulenter trænet til at tænke som gerningsmænd kan effektivt kortlægge eventuelle sårbarheder.

Alt efter behov kan vi tilrettelægge forløb hvor vi eksempelvis kan forsøge, at snakke os igennem sikkerhedskontrolen, at overvåge en given medarbejder med henblik på indirekte adgang (piggy backing), eller vi kan søge direkte adgang til beskyttede faciliteter, udstyr og værdier.

Jeg bærer et ID kort – jeg er en del af familien

Det er ikke ualmindeligt kendt, at virksomheder pålægger medarbejderene at bære tydelige ID kort, typisk indført som en del af sikkerhedspakken. Men i almindelighed kontroleres de sjældent og en forkert implementering kan have modsat effekt. Problematikken ligger i naturlig autoritet og tillid til de ID markører vi tolker som vores egne. Uniformer, ID kort, en kasse under armen med firmaets logo er ofte direkte adgangsgivende og kan bogstavligt talt lukke flere døre op end man forventer.

Vil du vide om din virksomhed er sårbar?

Kontakt os for en snak om jeres behov. Med en on-site sikkerheds revidering og penetrations test kan vi eliminerer jeres potentielle sårbarheder.

Kortvarige kurser kan ligeledes tilrettelægges til de personalegrupper der med opdateret viden og indsigt kan medvirke til et højt sikkerhedsniveau.