Skip to content

Strategisk erhvervs efterretning Ekstraordinær indsigt for erhverv

Brug for ekstraordinær indsigt?

eller ring på 71 99 26 10

Hos Lehmann & Nobel tilbyder vi strategisk efterretning som et sofistikeret ledelsesinstrument hvorigennem afgørende viden indsamles og underrettes til virksomhedens beslutningstagere.

Som virksomhedsleder kan det være en udfordring at holde overblik over alle tandhjul i eget og andres maskinrum. Vores efterretnings service bidrager til både øget overblik og fornyet indsigt, så beslutninger kan træffes på bedst mulige grundlag.

Efterretningskampagner kan etableres som kortvarig indsats målrettet et konkret øjebliksbillede, eller som rammesatte setups hvor behovet for, at være på forkant med begivenhederne er en konstant udfordring.

Sags eksempler

  • Identificering af nøglepersoner, influencers, virksomheder og netværk
  • Monitorering af konkurrence situation og markeds tendenser
  • Periodisk kontrol og kvalitetstjek af intern service, salg og procedure
  • Proaktivt tjek af leverandører og forhandlernetværks opretholdelse af aftaler

Online reconisering Research og monitorering

Internettet – det store online fællesskab af personlig selv-eksponering, markedsføring, nyheder, svindelnumre og ufattelige mængder mere eller mindre brugbar information. I Danmark har vi i både privatliv og arbejdsliv taget den digitale kultur til os, hvilket gør, at der praktisk talt findes oplysninger om os alle i både virksomhedsdatabaser og offentligt tilgængelige registre. Med rette kompentencer og værktøjer kan vi ikke alene indsamle oplysninger, men vi kan sammenkøre dem til et værdifulde helhedsindtryk. 

Research

Med tilegnet ekspertise og tilpassede OSINT værktøjer kan vi effektivt søge på tværs af platforme og overskue store datamængder til kortlægning af relevante parameter som indblik i markeds tendenser, identificering af nøglepersoner, mapping af person relationer og online kommunikation mv.

Vi søger dybt i alle internettets lag, heriblandt også det såkaldte “dark web”. Et internet lag hvor informationer deles på krypterede “.onion” sider, hvor virksomhedsoplysninger illegalt deles og kopivare sælges på det sorte marked. Med adgang til de mest toneangivende hacking og salgssider monitorer vi løbende om vores klienter er udsat for illoyale og ulovlige forhold.

Identificering

Vi identificerer og profilerer nøglepersoner, influencers, virksomheder og netværk. Formålet med identificering kan være, at afgøre hvem der er toneangivende i markedet, hvem er modtagelig for påvirkning, hvem samarbejder med hvem, m.m.

Monitorering

Online monitorering af personer, grupper og virksomheder sikre, at vores klienter er på forkant med begivenhederne og altid sidder med nyeste information og derved kan agerer hurtigt og effektivt på begivenheder der kræver handling.

Proaktiv undersøgelseopsøgende svar

I modsætning til de mere passive online metoder, så dækker proaktiv undersøgelse over en interagerende tilgang hvor viden indhentes ved direkte interaktion med personer, salgssteder og online tjenester. Den opsøgende tilgang kan have mange formål som alle bidrager til øget indsigt. 

Interview

Hvordan opfatter kunder, samarbejdspartnere eller medarbejdere din eller din konkurrents virksomhed? De mest troværdige svar opnås når spørgsmål stilles i rette kontekst og miljø. Vi har forskellige profiler med erfaring i diskret interview teknik der med afsæt i en tilrettelagt story kan sikre imødekommende svar der kan bruges.

Internt servicetjek

Bliver produkter, ydelser og service leveret i overensstemmelse med jeres forventninger og retningslinjer? Vi har forskellige køn og alders profiler der kan agerer i roller der matcher jeres kontaktflader. Interaktion kan dokumenteres ved skjult og anonymiserede audio og video optagelser til efterfølgende optimering og justering af processer. 

Eksternt servicetjek

Hvordan håndterer konkurrenterne lignende udfordringer? Vi leverer konkurrentanalyser udover det sædvandlige. Få et værdifuldt indblik i det omkringliggende landskab og identificer, procedure, successer og fiaskoer hurtigt og enkelt. Observationer indhentet udenfor egen virksomhed anonymiseres altid og råmateriale betragtes som “work produkt”, på den måde er alle sikret løsninger der overholder lovgivningen.

Diskret overvågning Førstehåndsviden

Diskret overvågning er en understøttende ydelse i situationer hvor relevant viden også skal indhentes gennem observationer ved fysisk tilstedeværelse.

Indsamling af audio og video ved observation af personer, events og lokationer anonymiseres altid så de overholder gældende lovgivning, kontakt os for mere information.

Overvågning kan også omfatte teknisk GPS sporing af værdier, forsendelser og køretøjer.

Avanceret efterretning Indenfor rammerne

Vi forstår til fulde hvor grænsen går i mellem erhvervs efterretning og industrispionage. Derfor er vi også i stand til, at assisterer din virksomhed med indsamling af viden om konkurrenter og medarbejdere i henhold til lovgivning og fair konkurrence.

{ Efterretning }

“Skriftlig eller mundtlig meddelelse eller oplysninger om noget”. 

Den danske ordbog