Skip to content

EFTERFORSKNING FOR VIRKSOMHEDER Vær på forkant med begivenhederne

Sagstyper for virksomheder

Vi bistår erhvervslivet med professionel efterforskning, baggrundstjek, corporate intelligence og medarbejderscreening.

Strategisk efterretningCOMPETITIVE INTELLIGENCE

Vidensindsamling og analysering af konkurrenter, tendenser og nøglepersoner mv.

Undersøgende due diligenceSTYKRET BESLUTNINGSGRUNDLAG

Due diligence der afdækker al den viden der ikke findes i overleveret dokumenter og power point præsentationer.

CV og medarbejder screeningUNDGÅ FEJLCASTING

CV screening og baggrundstjek af medarbejdere og finalekandidater fra top chef til løsarbejdere.

Baggrundstjek af lejerPROBLEMFRI UDLEJNING

Baggrundstjek af potentielle lejere før kontraktindgåelse så du undgår unødig besvær og økonomiske tab.

Ulovlige konkurrence metoderUNDGÅ UNDØDIGE TAB

Efterforskning af ulovlige konkurrencemetoder rettet mod virksomhed og medarbejdere.

Narko & alkohol screeningSIKKERT ARBEJDSMILJØ

Periodisk og akut udkørende narko og alkoholscreening af medarbejdere i betroede stillinger.

Intern tyveri & rapseriEFFEKTIV OPKLARING

Opklaring og forbygning af illoyal medarbejder adfær internt i virksomheden.

Uberettigede kravDISKRET SKADE EVALUERING

Afdækning af faktuelle forhold ved personskade, tabt arbejdsevne, uberettiget fravær og sygdom.

KontraktbrudEFFEKTIV OPKLARING

Opklaring og bevissikring i sager om kontraktbrud og overtrædelse af kundeklausuler.

Behov for anden assistance?

Hvis du tænker vi kan levere den rette assistance, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak. Vi har en stor værktøjskasse og en masse kreative hoveder.