Baggrundsundersøgelse

Grundig baggrundsundersøgelse af virksomheder, privatpersoner og institutioner, så du med sikkerhed ved hvem du har med at gøre.

Det kræver et godt kendskab, at kunne vurdere en persons eller virksomheds integritet, ansvarlighed, økonomiske situation og ærlighed. Et grundigt baggrundstjek udført af vores rutinerede researchere, er en effektiv metode til på kort tid, at indhente oplysninger der endnu ikke har åbenbaret sig.

Digitalt baggrundstjek

Personer med et gennemsnitligt internetforbrug afsætter med tiden en anseelig mængde aftryk på internettet. Aftryk som for eksempel online profiler, kommunikation på sociale medier, kommentarer, billeder, blogindlæg, netværk, stillinger og ejerforhold. Alt sammen viden der sjældent forsvinder og vi kan stykke sammen til en profil der kan give et samlet billede af udvikling, adfærd, kommunikationsevner, formueforhold og personlighed.

Et baggrundstjek der resulterer i en fyldestgørende profilering, kan være nyttig før vigtige valg,  handler, kontraktindgåelse eller ægteskab.

CV-screening af kandidater

Vi tilbyder dybdegående CV-screening af job-kandidater, så beslutninger kan træffes på et reelt grundlag. CV-screening kan kombineres med et digitalt baggrundstjek for komplet profilering af kandidaten.

Interview – Hør andres erfaringer først

For virksomheder
Den bedste viden kommer ofte fra dem der allerede har været i samme situation så hvorfor ikke høste deres erfaringer før du gør dine. I forretningssammenhænge kan tidligere kunder og samarbejdspartnere give et nuanceret billede af hvem og hvad man har med at gøre. Hos Lehmann & Nobel kan vores researchere opsøge og interviewe både personligt eller over telefonen. Samtaler kan optages for efterfølgende genlytning hos dig. På den måde opnås førstehåndsviden fra personer der allerede har været der hvor du måske er på vej hen.

For privatpersoner
Det er ikke kun virksomheder der gør brug af baggrundstjek. Vi løser i stigende grad opgaver for private, der ønsker et forudgående kendskab til en potentiel samlever, en institution, skole eller virksomhed. Vi udfører digitale, men også fysiske baggrundsundersøgelser for private. Det kan for eksempel være, undersøgelse af tidligere elevers oplevelse af efterskoler, privatskoler, opholdssteder, værtsfamilier o.l. Står du i en situation hvor andres oplevelse kan have indflydelse på dit valg, kan vi tage kontakten og optage samtaler til efterfølgende genlytning.